5S Coaching Essentials

5S Coaching Essentials

      เป็นคอร์สเพื่อการพัฒนาตนเอง จากด้านนอกเข้าไปสู่ด้านใน ค้นหานิสัยที่นำไปค้นพบวิธีคิด และแรงจูงใจ แล้วใช้ค่านิยมที่มีอยู่ในตัวเอง สร้างความเข้มแข็งให้ตน คอร์สจะพาคุณไปค้นหาพันธกิจที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ทั้งกับเรื่องงานและความเป็นส่วนตัว สิ่งที่คุณจะได้กลับไป

  1. แนวคิดและความรู้เรื่องการสื่อสารชัดเจนตรงประเด็น
  2. ทักษะของการสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้ตนเอง
  3. พบจุดแข็งที่บอกความชำนาญและวิธีการใช้จุดแข็งสร้างผลลัพธ์ในทางบวก
  4. เข้าใจคุณค่าความเป็นคุณ เอกลักษณ์ส่วนบุคคล
  5. อิสระจากการยึดติด ในความคาดหวัง และเงื่อนไขที่คุณสร้างขึ้น
  6. ภารกิจของชีวิต ที่รู้ว่า คุณเป็นใครและเกิดมาเพื่ออะไร

 

เต็มอิ่ม 5 วันเต็ม กับการคอร์สการพัฒนาและค้นหาตนเองจากภายในสู่ภายนอก และการเรียนรู้ กระบวนการคิดและการทำงานของสมองที่แสดงออกมาเป็นตัวตนของคุณ ผ่านการโค้ชหลากหลายรูปแบบ 

5S_CE Brochure