คุณสามารถพัฒนาพรสวรรค์ โดยผ่านการพัฒนาคุณสามารถพัฒนาพรสวรรค์ โดยผ่านการพัฒนาและกระบวนการของเราด้วยคอร์ส

  • Managing Self on Strengths Development
  • Connected Talent in Effective Communication
  • Managing Team Performance with Talent  Engagement
  • Leading with My Talents through
  • Strengths Strength-based Coaching 1 on 1